Blog
Houses near canal

Kapitaal en geldstromen bijhouden

Know what you own, and know why you own it – Peter Lynch

Om een goed inzicht te krijgen in uw vastgoed is het van belang om een duidelijk overzicht bij te houden waarin alle getallen op een overzichtelijke manier zijn opgenomen.

Welke cijfers zijn voor interessant

Afhankelijk van uw situatie kunnen sommige getallen interessanter zijn dan andere, maar onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van uw investering. - rendement op investering (ROI) is het percentage wat u met uw investering verdient.

Inkomsten Geldstroom
Huurinkomsten 1200 Inkomsten (totaal) =SUM(B2:B5)
Verhuur wasmachine 29.5 Kosten (totaal) =SUM(B9:B26)
Verhuur Koelkast 20
Uitgaven Rendement op investering
Hypotheek: Financieringskosten:
Hypotheek aflossingen 240 Bankkosten 125
Hypotheek rente 330 Hypotheekakte 650
Hypotheekgarantie 1125
Gemeente: Overdracht kosten:
OZB Eigenaar 10 Overdrachtsbelasting 2500
Rioolheffing eigenaar 15 Transportakte 650
WaterSysteemHeffing 5 Taxatiekosten 900
VVE onderhoud: Kosten inventaris:
Complexbeheerder 12 Wasmachine 950
Administratiekosten 3
Klein onderhoud 5 Investeringen:
Beheerderskosten 10 Bemiddelingskosten 1750
Verzekeringen 7.5 Koopsom 175000
Hypotheek (open) 100000

Inkomsten

Inkomsten bestaan meestal voor een groot gedeelte uit kale huur. Er zijn ook andere vormen van inkomsten mogelijk, bijvoorbeeld het verhuren van witgoed zoals een wasmachine, droger of keuken aparatuur. Bij verhuur van witgoed kunt u uitgaan van een levensduur van vijf tot tien jaar, na die tijd is het overigens niet toegestaan om er nog huur voor te ontvangen. Administratiekosten mag u ook in rekening brengen als deze, net als andere servicekosten, ook daadwerkelijk gemaakt worden. In dit voorbeeld zijn niet specifieke servicekosten opgenomen omdat deze een-op-een doorberekend moeten worden en dus niet van invloed zijn op de cashflow, inkomsten en kosten vallen tegen elkaar weg.

Uitgaven

Hierbij zijn enkele van de meest voorkomende kosten weergegeven. In dit voorbeeld is uitgegaan van een appartement met een complexbeheerder. Dat kan handig zijn omdat u dan zelf minder omkijken heeft aan onderhoudsklussen. De gemeente pakt een relatief klein deel van de maandelijkse kosten, maar per jaar moet u toch al snel denken aan enkele honderden euros. Het grootste deel van de kosten gaat over het algemeen vaak naar hypotheekverstrekker, daar zijn ook de grootste winsten te behalen. Wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek afsluit die enkele tiende procenpunten goedkoper is, kan dat op termijn al snel oplopen tot honderden of zelfs duizenden euros.

Geldstroom

Dat zijn de totalen van kosten en inkomsten.

Rendement op investering

Met rendement op investering kunt u kijken wat uw investering werkelijk oplevert. alle kosten, zoals financieringskosten, overdrachtbelsting inventaris en bemiddelingskosten tellen in princiepe mee voor uw investering, net als het verschil tussen de openstaande en afgeloste hypotheek.

Tot slot

Dit overzicht kan handige inzichten bieden, u kunt deze tabel aanpassen door andere getallen in te voeren en te kijken hoe dat van invloed is op uw rendement. Initiele kosten, bijvoorbeeld zijn op termijn van veel mindere invloed dan uw maandelijkse kosten en inkomsten. Stel dat uw bijvoorbeeld geen hypotheek garantie had afgesloten, dan had u in het begin geen 1250 euro hoeven te betalen en dan was uw ROI nu 8,90% in plaats van 8,78%. Maar stel dat u naast een koelast en wasmachine ook een vriezer zou verhuren voor 25 euro per maand, dan schiet uw ROI inneens omhoog naar 9,14%.

Disclaimer
Hoewel alle teksten en voorbeelden uit dit artikel met uiterste zorg zijn samengesteld, geven wij geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contact formulier.
5c49290b-4407-4a00-a711-a8dd416503d2